İLETİŞİM

- 1140    Müdür Şaban ÖNDER 

- 1070   Büro 

- 1143   Rektörlük Çay Ocağı

- 3329   Tıp Fakültesi Kantini 

- 3433   Tıp Başhekimlik Çay Ocağı

- 3317   Tıp Morfoloji Öğrenci Kantini

- 1343   Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Kantini

- 1266   Fen Edebiyat Fakültesi Personel Çay Ocağı

- 1472   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci kantini

- 1469   İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Personel Çay Ocağı

- 1716   Eğitim Fakültesi Öğrenci Kantini 

- 1616   Eğitim Fakültesi Personel Çay Ocağı 

- 2699    Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kantini 

- 2899   Yabancı Diller Yükesekokulu Kantini (Dil-Mer)

- 1942    Kız Yurdu Öğrenci Kantini

- 1943   Erkek Yurdu Öğrenci Kantini

- 2035   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kantini

- 8110   AİBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Kantini 

- 1498   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fotokopi Merkezi

- 1318   Fen Edebiyat Fakültesi Fotokopi Merkezi

- 2525   Bolu Sağlık Yüksekokulu Kantini

 

Hızlı Erişim

Yayın Teşvik Ödülleri

 • 2016 Şubat Döneminde;

  53 adet A (11.705 TL. İ.B.Vakfı ödedi)

  30 adet B

  71 adet C

  11 adet Kitap

  1 adet proje 

  3 adet  Diğer

  Toplam 169 adet yayın

  B Yayın için :   3.770,00 TL

  C Yayın için : 10.194,00 TL

  Proje için     :       500,00 TL

  Toplam    : 14.464,00 TL

   Öğretim Elemanlarımıza Ödeme Yapılmıştır.

   

  2016 Ağustos döneminde :

  44 adet A (22.355 TL.Ödenmesi için İ.B.Vakfına gönderildi)

  1 adet Kitap (İ.B.Vakfına gönderildi)

  11 adet B,

  62 adet C,

  41 adet Diğer (Onaylanmayan vb.)

  Toplam 159 adet yayın başvurusu

  B yayın için : 3.484,00 TL.

  C yayın için: 11.514,00 TL.

  Toplam        : 14.998,00 TL.

  Öğretim elemanlarımıza ödeme yapılmıştır.

  -------------------------------------------------------------------------

  Vakfımızca 2016 yılında (Döneminde)

  Toplam   : 29.462,00 TL Öğretim elemanlarına ödeme yapılmıştır.

   

      

   

   

   

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi Bolu - Türkiye
Tel: +90 374 2541000 Faks: +90 374 2534506 E-posta : bilgi@ibu.edu.tr

 

Go to top