İLETİŞİM

- 1140    Müdür Şaban ÖNDER 

- 1070   Büro 

- 1143   Rektörlük Çay Ocağı

- 3329   Tıp Fakültesi Kantini 

- 3433   Tıp Başhekimlik Çay Ocağı

- 3317   Tıp Morfoloji Öğrenci Kantini

- 1343   Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Kantini

- 1266   Fen Edebiyat Fakültesi Personel Çay Ocağı

- 1472   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci kantini

- 1469   İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Personel Çay Ocağı

- 1716   Eğitim Fakültesi Öğrenci Kantini 

- 1616   Eğitim Fakültesi Personel Çay Ocağı 

- 2699    Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kantini 

- 2899   Yabancı Diller Yükesekokulu Kantini (Dil-Mer)

- 2035   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kantini

- 8110   AİBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Kantini 

- 1498   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fotokopi Merkezi

- 1318   Fen Edebiyat Fakültesi Fotokopi Merkezi

- 2525   Bolu Sağlık Yüksekokulu Kantini

 

Hızlı Erişim

Yayın Teşvik Ödülleri

 • 2017 Şubat Döneminde;

  47 adet A ( İ.B.Vakfınca ödendi)

  15 adet B

  68 adet C

  3 adet Kitap

  7 adet proje 

  1 adet  Diğer

  Toplam 141 adet yayın

  B Yayın için :   2.989,00 TL

  C Yayın için : 11.872,00 TL

  Proje için     :   3.250,00TL

  Diğer            :       133,00TL

  Toplam    : 19.244,00 TL

   Öğretim Elemanlarımıza Ödeme Yapılmıştır.

   

  2017 Eylül döneminde :

  32 adet A ( İ.B.Vakfına gönderildi)

  16 adet Kitap (Atıf yok beklemede)

  27 adet B,

  69 adet C,

  2 adet Proje 1 adet Diğer

  Toplam 147 adet yayın başvurusu

  B yayın için : 5.590,00 TL.

  C yayın için: 12.422,00 TL.

  Proje         :     1.000,00 TL

  Toplam        : 19. 012,00 TL.

  Öğretim elemanlarımıza ödeme yapılmıştır.

  -------------------------------------------------------------------------

  Vakfımızca 2017 yılında (Döneminde)

  Toplam   : 38.256,00 TL Öğretim elemanlarına ödeme yapılmıştır.

   

      

   

   

   

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi Bolu - Türkiye
Tel: +90 374 2541000 Faks: +90 374 2534506 E-posta : bilgi@ibu.edu.tr

 

Go to top